10 Dec

ՀՊՄՀ Բանասիրական ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի Սոցիալական հանձնաժողովը կազմակերպել էր Արշակ Զաքարյանի <<Անպետքը>> ֆիլմի քննարկում: Ֆիլմի հիմքում ընկած է կյանքն իր ապրելու իմաստներով: Ուսանողների գործուն քննարկումը, տարբեր տեսակետներն ու կարծիքները հանգեցրին բուռն բանավեճի: Յուրաքանչյուր ուսանող, առաջ բերելով իր տեսակետը, ընդհանուր կարծիքի չհանգելով, մնաց իր կարծիքին, սակայն արդեն հետևություններ անելով: Ուսանողական խորհուրդը շնորհակալություն է հայտնում Սոցիալական հանձնաժողովին հետաքրքիր ֆիլմի քննարկման համար:15416964_1149116948539946_796122225_n