16 Jan

Սույն թվականի փետրվարից ՀՊՄՀ-ում տեղի կունենա “Ֆրիզբի” դասընթացներ:

Այս դասընթացը կսովորեցնի ձեզ ֆրիզբի խաղի կանոնները և ոգին: ֆրիզբին նոր սպորտաձև է Հայաստանում և բավական մեծ տեմպերով տարածում է գտնում: Մեր նպատակն է զարգացնել սպորտային դաստիարակությունը, սովորեցնել թիմային աշխատանք, հարգանք մեկը մյուսի նկատմամբ, ինչպես նաև սերմանել մարդկային բարձր արժեքներ:

Մասնակցությունը անվճար է։
Ցանկացողները դիմեն ֆակուլտետի Ուսանողական խորհուրդներին: