25 Mar

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՊՄՀ ՈՒսանողական Խորհուրդի գրական ակումբը հայտարարում է միջբուհական ստեղծագործական մրցույթ ազատ թեմայով նվիրված ապրիլի 7-ին:
1․ Կարող են մասնակցել բոլոր ուսանողները:
2․ Ստեղծագործությունը ժանրային և թեմատիկ սահմանափակում չունի: 3.Մեկ մասնակիցը կարող է ուղարկել մեկ ստեղծագործություն :
4. Շարադրությունը պետք է չգերազանցի տպագիր թղթի 2 էջը:
5.Ստեղծագործական մրցույթի սկիզբը կլինի մարտի 25-ից մինչև ապրիլի 5-ը ներառյալ:
6.Ստեղծագործություններն ուղարկել հետևյալ էլ. փոստին՝ hpmh.ux2016@mail.ru, նշելով անուն-ազգանունը, կուրսը և հեռախոսահամարը։
Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ձեր ֆակուլտետների ՈՒԽ-ներ:
Սիրով սպասում ենք Ձեր արձագանքին…