Պարույր Գալստյան

ՀՊՄՀ ՈւԽ նախագահ

  • 099442894
  • galstian.paruyr@gmail.com

Մառլենա Սարդարյան

ՀՊՄՀ ՈՒԽ քարտուղար

  • N/A
  • N/A

Երվանդ Իսմաիլյան

ՀՊՄՀ ՈւԽ փոխնախագահ

  • 094144183
  • erewanski@gmail.com