Նախագահ` Պարույր Գալստյան

Փոխնախագահ` Երվանդ Իսմաիլյան

Քարտուղար` Մառլենա Սարդարյան

Ֆակուլտետային ուսխորհուրդներ

 

Բանասիրական ֆակուլտետ` Զվարթ Ամբրոյան

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ` Զարուհի Խաչատրյան

Կուլտուրայի ֆակուլտետ` Սամվել Քարամյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ` Արփինե Կարապետյան

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ` Գայանե Քոլոյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ` Աննա Մելքոնյան

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ` Էդուարդ Սարյան

Օտար լեզուների ֆակուլտետ`Մարինե Հարությունյան

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ` Թամարա Մնացականյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ՝  Անժելա Գաբրիելյան

Հանձնաժողովներ

Մամուլի և լրատվության `Աստղիկ Հակոբյան

Սոցիալական`Կարինե Հովհաննիսյան 

Շախմատի ,սպորտի և առողջ ապրելակերպի ` Արա Վարդանյան

Մշակույթ՝  Քրիստինե Մովսիսյան

Կազմակերպչական՝ Վոլոդյա Լոբյան

Ակումբներ

Ինտելեկտուալ` Շահանե Գրիգորյան

Բանավեճ` Մադլեն Մինասյան