Նախագահ` Պարույր Գալստյան

Ֆակուլտետային ուսխորհուրդներ

Բանասիրական ֆակուլտետ` Զվարթ Ամբրոյան

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ` Մոնիկա Խաչատրյան

Կուլտուրայի ֆակուլտետ` Սամվել Քարամյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ`Արտակ Մարկոսյան

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ` Հռիփսիմե Հովհաննիսյան

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ` Աննա Մելքոնյան

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ` Էդուարդ Սարյան

Օտար լեզուների ֆակուլտետ`Մարինե Հարությունյան

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ` Նարեկ Գրիգորյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ՝  Հերիքնազ Բաբայան

Հանձնաժողովներ

Մամուլի և լրատվության `Տաթև Արշակյան

Սոցիալական`Կարինե Հովհաննիսյան

Շախմատի ,սպորտի և առողջ ապրելակերպի ` Արա Վարդանյան

Մշակույթ՝  Գայանե Քոլոզյան, Մելինե Վարդանյան

Կազմակերպչական՝ Վոլոդյա Լոբյան

Ակումբներ

Ինտելեկտուալ` Շահանե Գրիգորյան

Բանավեճ` Մադլեն Մինասյան