Նախագահ` Ներսիկ Մարգարյան

Փոխնախագահ` Էդիկ Գուլյան

Քարտուղար` Էլվինա Մանուկյան

Նախագահի օգնական ՝Տիգրան Կարապետյան

Ֆակուլտետային ուսխորհուրդներ

 

Բանասիրական ֆակուլտետ` Էդգար Ապրեսյան

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ` Նաիրի Բալաբեկյան

Կուլտուրայի ֆակուլտետ` Վարազդատ Եղիազարյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ` Արմինե Գալստյան

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ` Աննա Սարգսյան

Հատուկ կրթության ֆակուլտետ` Էլվինա Մանուկյան

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ` Ավետիք Գևորգյան

Օտար լեզուների ֆակուլտետ`Մարիամ Միրզոյան

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ` Սասուն Մարտիրոսյան

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ՝  Արուսյակ Գևորգյան

Հանձնաժողովներ

Արտաքին կապեր` Էդիկ Գուլյան

Մամուլի և լրատվության `Աստղիկ Արշակյան

Սոցիալական`Անի Խաչատրյան 

Շախմատի ,սպորտի և առողջ ապրելակերպի ` Սուրեն Եղիազարյան

Մշակույթ՝  Լուսինե Փիրոյան

Ակումբներ

Բնապահպանության` Վահե Ամիրաղյան

Ինտելեկտուալ` Արիս Աֆրիկյան

Բանավեճ` Աննա Մկրտչյան