Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը հիմնադրվել է 1994թվականի նոյեմբեր ամսին:

Ուսանողական խորհրդի կազմի մեջ մտնում են համալսարանի ֆակուլտետների ուսանողնական խորհուրդները՝

* Բանասիրական կրթության ֆակուլտետ

* Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

* Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ

* Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

* Կուլտուրայի ֆակուլտետ

* Հատուկ կրթության ֆակուլտետ

* Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

* Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

* Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

* Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Վերը նշված ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդը պաշտպանում է ուսանողների իրավունքները և շահերը, կազմակերպում ուսանողների ակտիվ և պասիվ հանգիստը, առօրյան դարձնում առավել հետաքրքիր և հետաքրքիր և բովանդակալից: Այս ամենից զատ ապահովում և նպաստում որակյալ մասնագիտական կրթություն ստանալուն: