1482012_366285096849435_1099291917_n

Արտաքին կապերի հանձնաժողովը զբաղվում է համալսարանի ուսանողների ընդհանուր շփման ընդլայնմամբ, համագործակցում է պետական ԲՈՒՀ- երի և ոչ պետական կթական հաստատությունների հետ, մասնակցում կոնֆերանսների, համաժողովների, իր գործերում մեծապես ուշադրություն դարձնելով հատկապես սփյուռքահայ ուսանողներին, կազմակերպում նրանց առօրյան և նպաստում նրանց հայկական միջավայրում ինտեգրվելուն:

 ԿԱԶՄԸ`

1. Նախագահ՝ ԷդիկԳուլյան
gulyanedik@mail.ru

2. Փոխնախագահ՝ Արշակ Բաղդասարյան

Մաթեմատիկայի ,ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ,

3. Քարտուղար՝ Լիլիթ Մարկոսյան

4. Օտարլ եզուների ֆակուլտետ՝ Էլվիրա Միրզոյան

5. Կրթության,հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ՝ ԱրևիկՆիկողոսյան

6. Կուլտուրայի ֆակուլտետ՝ ՋուլիետաՏոնականյան

7. Բանասիրության ֆակուլտետ՝ Մարիա Խուբլարյան

8. Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ՝ Լիաննա Մանուկյան

9. Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ՝ Արմինե Հովհաննիսյան

10. Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ՝ Սևադա Սարգսյան

11. Բարձրագույն կրթության կառավարում՝ Ռոզիկ Նալբանդյան