Մամուլի և լրատվության հանձնաժողով          1483314_343846682422501_789704572_n

 

Նախագահ՝ Աստղիկ Արշակյան 

Մամուլի և լրատվության հանձնաժողովը մշտապես՝

1. Լուսաբանում է մշակույթային, սպորտային և այլ բնույթի միջոցառումները
2. մշտական կապ ունի և համագործակցում է <<Մանկավարժական համալսարան>> թերթի, armspu.am կայքի հետ
3. մեկնաբանում, տարածում և ալտերնատիվ ներկայացում է ուսանողական խորհրդի, ֆակուլտետների և հանձնաժողովների կազմակերպած միջոցառումների հայտարարությունները,
4. փորձում է կազմակերպված միջոցառումների, սեմինարների, մրցույթների և այլնի մասին տեղեկատվությունը տարածել ուսանողների շրջանում:
Մամուլի և լրատվության հանձնաժողովը ակտիվորեն մասնակցել է Մանկավարժական համալսարանի, Ուսանողական խորհրդի, ֆակուլտետների և հանձնաժողոների կողմից կազմակերպված միջոցառումներին: Դրանց փորձել է տալ յուրովի մեկնաբանում, նյութերը տպագրվել և ուսանողներին հասանելի է դարձրել համագործակցելով համալսարանի թերթի և կայքի հետ: Եվ որպես տարվա ամփոփում և կատարված աշխատանքների արդյունք բոլոր միջոցառումների նյութերը կամբողջացվեն և կտպագրվեն <<Ապագա մանկավարժ>> ամսագրում:

                                                                  Հատուկ կրթության ֆակուլտետ                                                                  

 Սոնա Նավասարդյան

 Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

 Սոնա Գրիգոյան 

Կուլտուրայի ֆակուլտետ

Վիկա Խաչատրյան

 Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

Գեղամա Խուդավերդյան

 Բանասիրական կրթության ֆակուլտետ

    Թամարա Խաչատրյան

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

Վիոլետա Դարգիյան

 Օտար լեզուների ֆակուլտետ

      Ռոզի Խաչատրյան

 Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

Աստղիկ Հակոբյան 

 Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ           

    Ռուզաննա  Կարապետյան 

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ

Թամարա Մնացականյան