Նախագահ՝  Խաչատրյան Անի (Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ)

Փոխնախագահ ՝Հովակյան Հռիփսիմե (կենասբանության, քիմիայի ևաշխարհագրության ֆակուլտետ)

Քարտուղար ՝Կարապետյան Վիկտորյա (Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ)

Սոցիալական հանձնաժողովը՝

1. Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպում է անվարձահատույց արյունատվություն:

2. Համագործակցում է  Հույսի կամուրջ,Փրկություն և այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ, կազմակերպում է սեմինարներ,քննարկումներ,ֆիլմի դիտումներ, բազմաթիվ մշակութային միջոցառումներ որոնց մասնակցում են ինչպես համալսարանի  ուսանողները,այնպես էլ վերը նշված կազմակերպությունների սաները:

3.Կազմակերպում է այցելություններ   մանկատներ, ծերանոցներ  հասարակական կազմակերպություններ,հատուկ դպրոցներ ,որտեղ ուսանողները հանդես են գալիս մշակութային միջոցառումներով:

4.Կազմակերպում է տեղեկատվական սեմինարներ :