Հանձնաժողովի նախագահ՝ Սուրեն Եղիազարյան

Հանձնաժողովի փոխնախագահներ ՝Արմինե Մուրադյան,Նարեկ Ավետիսյան,  Երվանդ Իսմաիլյան

Քարտուղար ՝Անուշիկ Եղիազարյան

Ֆակուլտետների պատասխանատուներ`

Հատուկ կրթության ֆակուլտետ  -Պապիկյան Մերի

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ-Հայրապետյան Սոնա

Կուլտուրայի ֆակուլտետ-Մարիամ Հակոբյան

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ-Թովմասյան Արտաշես

Բանասիրական կրթության ֆակուլտետ-Նաջարյան Սյուզի

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ    – Օհանյան Հրանուշ

Օտար լեզուների ֆակուլտետ -   Գևորգյան Սիլվա

 Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ-Վարդանյան Սվետա

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ   - Խուդաթյան Խաչիկ

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ- Եղիազարյան Անուշիկ