Հանձնաժողովի նախագահ՝ Սուրեն Եղիազարյան

Հանձնաժողովի փոխնախագահներ ՝Արմինե Մուրադյան,Նարեկ Ավետիսյան,  Երվանդ Իսմաիլյան

Քարտուղար ՝Անուշիկ Եղիազարյան

Ֆակուլտետների պատասխանատուներ`

Հատուկ կրթության ֆակուլտետ  Պապիկյան Մերի

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետՀայրապետյան Սոնա

Կուլտուրայի ֆակուլտետՄարիամ Հակոբյան

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետԹովմասյան Արտաշես

Բանասիրական կրթության ֆակուլտետՆաջարյան Սյուզի

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ    – Օհանյան Հրանուշ

Օտար լեզուների ֆակուլտետ   Գևորգյան Սիլվա

 Սկզբնական կրթության ֆակուլտետՎարդանյան Սվետա

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ   Խուդաթյան Խաչիկ

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ Եղիազարյան Անուշիկ