ՀՊՄՀ Ուխ Բնապահպանության ակումբ

Նախագահ`– Վահե Ամիրաղյան

Փոխնախագահ`– Ալլա Մնացականյան

Ֆակուլտետների պատասխանատուներ`

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ` Թամարա Բեջանյան /ն/դ հոգեբանություն 3-րդ կուրս/

Հատուկ կրթության ֆակուլտետ` Սոնա Պետրոսյան/օլիգոֆրենո մանկավարժություն 2-րդ կուրս/

Պատմության ֆակուլտետ` Գայանե Պողոսյան / իրավագիտություն 2-րդ կուրս/

Բանասիրական ֆակուլտետ` Արփի Համբարձումյան / հայոց լեզու գրականություն 1-ին կուրս/

Օտար լեզուների ֆակուլտետ` Նազելի Թանգյան /անգլերեն լեզու գրականություն 2-րդ կուրս/

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ ` Արարատ Խաչատրյան/կերպարվեստ և գծագրություն 3-րդ կուրս/

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ` Ալլա Մնացականյան/Բնագիտություն 3-րդ կուրս/

Կենսաբանության, քիմայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ` Մարիամ Վարդանյան/Աշխարհագրություն, 1-ին կուրս/

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ` Լիաննա Արզանյան /սոցիալական մանկավարժություն 1-ին կուրս/

Միացեք մեր ֆեյսբուքյան էջին ՝            https://www.facebook.com/groups/221375461338052/