Ակումբներ՝

* Բանավեճի ակումբ

Բանավեճ ակումբը կազմակերպում է սեմինարներ, կլոր սեղան քննարկումներ , դեբատ (առճակատում) բանավեճեր, ներֆակուլտետային և միջֆակուլտետային բանավեճեր, ուսանողներին հնարավորություն է տալիս սեփական կարծիք ձևավորելու և ճիշտ արտահայտելու հնարավորություն:

* Բնապահպանության ակումբ

Բնապահպանության հանձնաժողովը կազմակերպելով բնապահպանական միջոցառումներ, ուսաանողներին իրազեկ է պահում մեր շուրջը տեղի ունեցով բնապահպանական խնդիրներին և միասին փորձում են գտնել այդ կարևոր հարցերին վերաբերող լուծումներ:

* Ինտելեկտուալ ակումբ

Ինտելեկտուալ ակուբը աչքի է ընկնում ինտելեկտուալ խաղերի կազակերպմամբ , իհարկե ուսանողների մասնակցությամբ:Ինտելեկտուալ ակումբի խնդիրը ` ոչ թե խելացի ուսանոցներին բացահայտելն է , այլ այս ամենը ունի մեկ նպատակ ,որ յուրաքանչյուր ուսանող խաղից հեռանա դրական տպավորություններով և գիտելիքների մեծ պաշարով: